اطلاعیه باسلام و احترام با توجه به اینکه بسیاری از مشتریان از ارائه خدمات پشتیبانی سایت گله مند و ناراضی بودند شرکت بخش پشتیبانی سایت را به صورت اختصاصی راه اندازی کرده است که از مورخه 1399/09/02 ...
1605340380 بیشتر